Home > Контрол с движения на главата

 Мишка за глава Quha

Движенията на главата управляват мишката на компютъра.

Клик с мишката – задържане за определено време или духане.

01-3000x3000-768x768

 

Мишка за глава GlassOuse

Движенията на главата управляват мишката на компютъра.

Клик с мишката – задържане за определено време или захапване.

IMG_8885

Този пост е наличен също в English.