Home > Дейност

– Обучения на лица с увреждания, родители, заинтересувани организации и институции по отношение на съвременните помагащи и допълващи възможностите технологии техните възможности и свързани софтуерни продукти.
– Обучение на специалисти
– Популяризиране на устройства и софтуер за комуникация за лица с увреждания
– Организиране и участие в семинари, конференции, обучения.

Отчет за дейността на фондация „АСИСТ – ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“ за 2019 г.

Отчет за дейността на фондация „АСИСТ – ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“ за 2018 г.

Отчет за дейността на фондация „АСИСТ – ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“ за 2017 г.

Отчет за дейността на фондация „АСИСТ – ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“ за 2016 г.

Отчет за дейността на фондация „АСИСТ – ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“ за 2015 г.

Този пост е наличен също в English.