Home > Нискотехнологични ДАК > Медицински нужди > Рамка с азбуката – цветово кодиране

Буквите от азбуката са разпределени в няколко групи, които са разположени на различни места около отвора в средата. Тези групи се виждат и от двете страни на рамката.  Групите трябва да се раздалечени една от друга, така че да може лесно да се проследява към коя от групите с букви гледа детето/възрастният. Във всяка група от букви, всяка буква е обозначена и с код – различен цвят.

Комуникационният партньор държи рамката между него и човекът, който ще я използва, като осъществяват очен контакт през отвора в средата. Отворът позволява да се следи накъде е насочен погледа. Трябва да се осигури такова разположение на рамката между детето/възрастния и комуникационния партньор, че да има възможност за ясно проследяване на посоката на гледане.

 

 


.

 

 

Комуникацията се осъществява буква по буква. Избирането на буква става с 2 стъпки:

  1. Поглеждане към една от 6-те групи от букви, в която се намира желаната буква
  2. Поглеждане към правоъгълника с цвета, с който е изписана буквата.

Например, за да се избере буквата “М” (която е в горния десен ъгъл и е изписана с червен цвят) трябва да се направи следното:

  1. Да се погледне към горния десен ъгъл – по този начин се обозначава, че е търсената буква е една от буквите в горния десен ъгъл (групата с букви М, Н, О, П, Р, С)
  2. Да се погледне към горния ляв ъгъл – по този начин се обозначава, че търсената буква е изписана с цвета, който е в правоъгълника горе вляво (червено)

За да се ясно кога е направен избор на всяка една от тези 2 стъпки, след всяка стъпка детето или възрастния поглежда през отвора към комуникационния партньор като знак, че това е изборът му. Комуникационният партньор казва на глас избраната буква.

Рамката може да бъде свалена тук: линк за сваляне