Home > Нискотехнологични ДАК > Насилие > Преживяно насилие (1 страница) – табло за комуникация

Тук може да намерите табло за съобщаване за преживяно насилие. Това табло е форматирано така, че да е на 1 страница.

Таблото може да бъде използвано за първоначален разговор, а след това трябва да се включват табла със символи, азбука и други (разпечатани или в софтуер за ДАК), които са по-специфични за конкретното дете и преживяната ситуация.

Таблото се разпечатва на картон или се разпечатва и ламинира.

Ако детето може да посочва и познава символите, може да му дадете таблото и детето да посочва отделните символи.

Ако детето не може да посочва с пръст и/или не разпознава символите, може да използвате т.нар. „сканиране“:

  • Трябва да установите знак за “Да” (например поглеждане нагоре, палец нагоре, звуков сигнал или друг ясен знак).
  • След това посочвате редовете един след друг и питате „На този ред ли е?“ и следите за знака за “Да”. При посочване на реда произнасяте и наименованието на ред.
  • Когато достигнете желания ред, започвате да посочвате символите един по един и отново следите за знака за “Да”. При всяко посочване трябва да произнасяте етикета/значението на символа.

При използване на сканиране:

  • Застанете така, че да виждате детето и да може да следите за знака за “Да”.
  • Правете пауза между отделните посочвания, за да има възможност детето да отговори.
  • При всяко посочване произнасяйте наименованието/значението на това, което сочите.

Табло за съобщаване на преживяно насилие (1 страница) – линк за сваляне