PetyoDimitrov
Петьо Димитров
счетоводител, член на УС

член на УС на фондация “АСИСТ – ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ”, счетоводител