Home > Събития > Конференции > Първа международна конференция AAC 2018
12 ноември, 2018
9:00
Парк-хотел "Москва", София, България

Първа международна конференция
„Допълваща и алтернативна комуникация“

12 – 14 ноември 2018 г.
парк-хотел „Москва“, София

Сайт на конференцията – https://aac2018.assistfoundation.eu

Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ организира Първата международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“ – AAC2018.

Конференцията представя световния опит в съвременните подходи и технологии за деца и възрастни със затруднения в комуникацията– ДЦП, аутизъм, множество увреждания, интелектуални затруднения, амиотрофична латерална склероза и други.

Целта на конференцията е да запознае специалистите, работещи с хора с увреждания в България, с различни методи за допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) – това са всички методи, които допълват или заместват говора и писмената реч (някои от тези методи разчитат на съвременните технологии, други методи не изискват никакви технологични средства).

Също така, да бъдат представени подходите за работа и обучение на деца с увреждания (детска церебрална парализа, аутизъм, множество увреждания, интелектуални затруднения) в усвояване на умения за комуникация.

Конференцията е насочена не само към специалисти, работещи с хора с увреждания, но и към самите хора с увреждания и техните семейства, както и към представители на институциите в България, които въвеждат и осъществяват политики по отношение на хората с увреждания.

Доклади за съвременни подходи, методи и технологии за допълваща и алтернативна комуникация, представени от водещи експерти.

 • проф. Стивън фон Течнер, Университет в Осло, Норвегия. Допълваща и алтернативна комуникация: Системи, целеви групи, основни понятия и проблеми.
 • д-р Кристине Стадсклайв, Болница на Университета в Осло, Норвегия. От технология към език: Как да помогнем на децата, използващи подпомогната комуникация, при развитието на езиковите им възможоности.
 • Йонит Хагоел-Карниели, Национален център за допълваща и алтернативна комуникация „Езер Мицион“, Израел. „Мълчанието НЕ винаги е злато“ – Повече от 20 години опит  в областта на допълващата и алтернативна комуникация в Национален център по ДАК, Израел
 • Алдона Мисаковска-Адамчик, Международна асоциация за допълваща и алтернативна комуникация ISAAC, Полша. Ранна интервенция и допълваща и алтернативна комуникация.
 • Дороти ФрейзърМеждународна асоциация за допълваща и алтернативна комуникация ISAAC, Шотландия. Модел на международно сътрудничество в областта на допълваща и алтернативна комуникация.
 • доц. д-р Морис Гринберг, Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“, Нов български университет, България. Отвъд комуникацията…
 • д-р Евгения Христова, Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“, Нов български университет, България. Контрол с поглед – допълваща и алтернативна комуникация за хора с тежки двигателни увреждания.
 • Звезделина Атанасова, Фондация „Карин дом“, България. Система за алтернативна и допълваща комуникация PECS.

Уъркшопове, които представят опита в работата с деца и възрастни с ДЦП, аутизъм, АЛС, множество увреждания и други.

 • проф. Стивън фон Течнер, Университет в Осло, Норвегия. Развитиен подход за интервенция с допълваща и алтернативна комуникация.
 • д-р Кристине Стадсклайв, Болница на Университета в Осло, Норвегия. Връзките между оценка и интервенция при деца, които имат нужда от допълваща и алтернативна комуникация.
 • Йонит Хагоел-Карниели, Национален център за допълваща и алтернативна комуникация „Езер Мицион“, Израел. Повече от 20 години опит в областта на допълваща и алтернативна комуникация в Национален център по ДАК в Израел.
 • Алдона Мисаковска-Адамчик, Международна асоциация за допълваща и алтернативна комуникация ISAAC, Полша. Ранна интервенция.
 • Дороти ФрейзърМеждународна асоциация за допълваща и алтернативна комуникация ISAAC, Шотландия. Символизиране на средата. Подходът на интегрираното училище (A whole school approach).

Опитът на българските специалисти, работещи с допълваща и алтернативна комуникация.

 • Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“
 • ЦСОП „П. Р. Славейков“, Плевен
 • РЦПППО – област Търговище
 • Фондация „Карин дом“, Варна
 • Дневен център за деца с увреждания, Свищов

Политики в България в областта на приобщаващото образование и ранната интервенция.

 • представители на Министерство на образованието и науката
 • представители на UNICEF – България
 • Милен Наков, ЦСОП „П. Р. Славейков“, Плевен
 • Христо Христов, РЦПППО – област Търговище

Личният опит на хора, които използват съвременните технологии за допълваща и алтернативна комуникация, за да постигат мечтите си.

Работните езици на конференцията са българскии английски. Осигурен е синхронен превод.

За участие в конференцията се изисква регистрация и заплащане на такса за участие до 5 ноември 2018 г.

Конференцията се организира от фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ с подкрепата на Министерство на образованието и науката, UNICEF – България и със съдействието на Международна асоциация за допълваща и алтернативна комуникация ISAAC.

Този пост е наличен също в English.