Home > Събития > Конференции > 13-та международна конференция ECER AAC 2021
12 ноември, 2021
15:00
https://bg.eceraac2021.assistfoundation.eu

13-та Източно- и централноевропейска регионална конференция по допълваща и алтернативна комуникация  – ECER AAC 2021

12-14 ноември 2021 г.

ОНЛАЙН

https://bg.eceraac2021.assistfoundation.eu

Инициирана и организирана за първи път през 1997 г., конференцията има за цел да популяризира ДАК в страните от Централна и Източна Европа. Тя се е утвърдила като авторитетно събитие, на което се представят най-новите достижения и добри практики, свързани с използването на ДАК от деца и възрастни с комплексни комуникационни потребности. Темата на конференцията тази година е “ДАК и приобщаващото образование”.

Тази година конференцията се организира от фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ с финансовата подкрепа на UNICEF ECARO, Министерството на образованието и науката и със съдействието на Международната асоциация по допълваща и алтернативна комуникация (ISAAC).

 Доклади ще изнесат д-р София Калман (Унгария), проф. Стивън фон Течнер (Норвегия), проф. Джуан Борнман (Южна Африка),  проф. Анна Саркади (Швеция), доц. д-р Кристине Стадсклайв (Норвегия), д-р Джуди Уайн (Израел), д-р Ади Нееман, д-р Гейл Тийчман, д-р Лия Калинникова и др.

 Работният език на конференцията е английски, като е осигурен симултанен превод от английски на български.

За участие в конференцията е нужна безплатна регистрация на сайта на конференцията: 

https://bg.eceraac2021.assistfoundation.eu