Home > Проекти > Повишаване на осведомеността и ускоряване на въвеждането на допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) за включването на деца с увреждания

Проект: Повишаване на осведомеността и ускоряване на въвеждането на допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) за включването на деца с увреждания

Период: ноември 2022 – декември 2023

Финансиран от UNICEF България

Дейности:

  • проучвания на познания и нагласите спрямо ДАК на специалистите, работещи в системата на приобщаващото образование
  • обучения за подготовка на специалисти по ДАК; популяризиране на темата за ДАК чрез публикации
  • организиране на международни конференции по ДАК