Home > Истории > Анжела

Анжела Пенчева е родена със състоянието детска церебрална парализа (ДЦП). Анжела не може да говори, не може да се движи, не може да извършва фини движения с ръцете.

Анжела има много приятели, завършва обучението си, автор е на книга „Моят живот – да имаш ляв палец“, актьор в група за хора с тежки физически увреждания под ръковоството на режисьор Кристиана Бояджиева.

Преди да работи със система за контрол с поглед, Анжела използва компютър само помощта на левия си палец и едно грамче, с което натиска някои клавиши – макар и бавно, по този начин тя пише книгата си и използва компютър.

Анжела работи от 2 години с устройство за контрол с поглед Tobii PCEye Go и софтур за комуникация Communicator 5, предоставени й от фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“, с които тя може да използва компютър за много дейности

  • общува като пише текстове и те се прозинасят със синтезирана реч
  • използва фейсбук и имейл
  • общува с чатове като skype и facebook messanger
  • участва в телевизионни предавания, управлява сама телевизора си, участва в театрални постановки. Тя е първият артист в света, който води диалог на сцената с помощта на система за контрол с поглед.
  • прави публични презентации

Този пост е наличен също в English.