Home > Archive for Събития

AAC2023 – Пета международна конференция “Допълваща и алтернативна комуникация“

AAC2023 ПЕТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ДОПЪЛВАЩА И АЛТЕРНАТИВНА КОМУНИКАЦИЯ” 24 – 26 ноември 2023 г. ОНЛАЙН https://aac2023.assistfoundation.eu   Конференцията представя световния опит и съвременните подходи в използването на допълваща и алтернативна комуникация от деца и възрастни със затруднения в комуникацията...

AAC2022 – Четвърта международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“

ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОПЪЛВАЩА И АЛТЕРНАТИВНА КОМУНИКАЦИЯ“ 11 – 13 ноември 2022 г. ОНЛАЙН https://aac2022.assistfoundation.eu/ За поредна година конференцията представя световния опит и съвременните подходи и технологии за допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) за деца и възрастни със затруднения в...

Национален форум за иновации в образованието

Фондация “АСИСТ – Помагащи технологии” участва в Национален форум за иновации в образованието, 3 декември 2018 г., София Тех Парк. Представихме възможностите на помагащи технологии за контрол с поглед, управление със сканиране и суич, бутони за комуникация, софтуер за...

Представяне пред участници в проект „Заедно от детската градина“, УНИЦЕФ

Семинар, представящ възможностите на помагащите технологии за контрол с поглед и приложението им за деца с увреждания в ранна детска възраст. Семинарът беше пред директори и специалисти от детски градини, участници в проект „Заедно от детската градина“ на УНИЦЕФ.

Национален форум/изложение на социалните услуги

      Между 8 и 10 юни 2016 г. представители на фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ участваха в Национален форум-изложение на социалните услуги „Социални услуги, заетост и развитие“, организиран от НАСО (Национален алианс за социална отговорност). Представени бяха възможностите...

Представяне в ОУ „Алеко Константинов”, Червен бряг

На 8 декември 2015 г. в ОУ „Алеко Константинов“, Червен бряг фондация „АСИСТ – помагащи технологии“ представи възможностите за комуникация с поглед на среща, на която присъстваха представители на заинтересовани организации от Червен бряг и региона. Училището е от...

Семинар във Варна – 13.11.2015

На 13 ноември 2015 се проведе семинар и демонстрация в Ресурсен център – Варна. Представени бяха технологии за контрол с поглед и различни софтуерни приложения, подпомащи обучението (както на деца от предучилищна възраст, така и на по-големи деца). На...

Семинар в Попово – 12 юни 2015

На 11 юни 2015 г. фондация „АСИСТ – ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“ демонстрира устройства за контрол с поглед на семинар в Центъра за социална интеграция и рехабилитация, гр. Попово. На семинара бяха представени възможностите, които предоставят устройствата за контрол с поглед на...

Семинар в Търговище – 12 юни 2015

На 12 юни 2015 г. фондация „АСИСТ – ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ“ представи на семинар в ПУИ „Д-р Петър Берон“ в гр. Търговище устройствата за контрол с поглед. Бяха направени и демонстрации на софтуер за подпомагане на комуникацията. Присъстваха специалисти от по ПУИ...