Home > COVID-19 > Коронавирус – материали за деца

За децата може да е трудно да разберат какво е коронавурис и какво се случва в момента. Материалите по-долу дават информация със символи, която може да помогне на децата.

Материалите са безплатни за сваляне. Препоръчително е да се разпечатат и ламинират.

Да помогнем на децата да разберат какво е коронавирус

Здравословни навици вкъщи

Материалите са създадени от Tobii Dynavox и изповат символи от  Picture Communication Symbols (PCS®). Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ участва при превода и подготовката на материалите на български език.