Home > COVID-19 > Интензивна грижа за пациенти с COVID-19: Табло за комуникация

 Комуникация за пациенти в болница и интензивни отделения

Таблото за комуникация със символи е създадено, за да помогне на медицинския персонал да общува бързо и лесно с пациенти в критично състояние поради COVID-19

Таблото за комуникация е разработено от Widgit съвместно с екип от Weston General Hospital.  Таблото със символи помага на медицинския персонал да общува с пациенти, които са в критично състояние поради COVID-19. Използването му прави общуването бързо и лесно дори и при пациенти, които са на вентилатор или са с трахеостомия (но са в съзнание).

Таблото съдържа символи за неотложни нужди, както и неща, които пациентът може да иска да предаде на членове на семейството. Таблото може да се използва и при пациенти, за които се счита, че са в края на живота си.

Таблото за комуникация „Интензивна грижа за пациенти с COVID-19“ може да бъде свалено на български език от тук.

 Т

Таблото за комуникация е безплатно за сваляне, разпечатване и лична употреба. 

Таблото е налично и на много други езици на сайта на Widgit и може да бъде свалено от тази страница.

Как се използва таблото за комуникация

  • Разположете таблото така, че пациентът да може да го вижда. Ако е необходимо, поставете очилата на пациента (ако има нужда от тях и ако са на разположение).
  • Задавайте въпроси, например „Чувствате ли болка?“, като показвате съответната част от таблото (напр. скалата за болка). Други възможни въпроси могат да бъдат „Какво искате?“, „Какво чувствате?“, „Мога ли да помогна с нещо?“.
  • Ако пациентът може да посочва с ръка, може да общува като избира символи от таблото.
  • Ако пациентът не може да посочва, може да установите знаци за „да“ и „не“. Например, с палец нагоре да означава „да,“ а палец надолу – „не“.
    Друг вариант е пациентът да поглежда нагоре за „да“ и да поглежда надолу за „не“ (символите на таблото ще помогнат за заучаване на тези знаци).
    Тогава може да задавате въпроси, на които може да се отговори с „да“ и „не“ – например „Боли ли Ви гърлото?“,  „Устата Ви пресъхнала ли е?“.
  • Ако пациентът може да прави само един знак, тогава може да използвате само знак за „да“ – например да погледне нагоре за „да“. Тогава може да използвате т.нар. „сканиране“: посочвате даден ред и питате „На този ред ли е?“; когато достигнете желания ред, започвате да посочвате символите един по един.