Начало > Събития > Конференции
IMG_3557

5th Congress of Baltic States SLTs

5th Congress of Baltic States SLTs „Augmentative and Alternative Communication: More Than Words“ 5-ти конгрес на логопедите от Балтийските страни „Допълваща и алтернативна комуникация: повече от думи…“ 26 – 27 април 2018, Литва

IMG_8389

Конференция „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието“

Между 23 и 25 март 2018 г. в Нов български университет, София, се проведе конференция „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието“. Представители на фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ изнесоха пленарен доклад (доц. д-р Морис Гринберг)...