Home > Заявка за книга

Заявка за получаване на книга

Христова, Е. & Гринберг, М. (2021). Обучение на деца и младежи с нарушения на говора и фината моторика с използване на система за допълваща и алтернативна комуникация с контрол с поглед: Методика и обучителна програма. Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“.  ISBN 978-619-91980-0-1 (печатно издание); 978-619-91980-1-8 (електронно издание)

За да получите безплатно електронното издание на тази книга, моля, попълнете следната заявка и до няколко дни ще получите линк за изтеглянето й.Вие сте*:
специалист, работещ с деца със СОПродителстудентпреподавателдруго

Искам да получавам новини, материали и информация за други събития и/или обучения, свързани с допълваща и алтернативна комуникация.ДаНе