Home > Новини > EASPD – Annual Conference 2018 – Barcelona

EASPD – Annual Conference 2018 – Barcelona

Technology and digitalisation in the social care sector

The impact on education, employment and independent living

Barcelona, 4-5 October 2018

На 4 и 5 октомври 2018 г. в Барселона се проведе годишната конференция на Европейската асоциация на социалните услуги за хора с увреждания (EASPD – European Association of Service Providers for Persons with Disabilities – EASPD, www.easpd.org) “Технологии и дигитализация в социалните услуги” (Technology and Digitalisation in the Social Care Sector).

По покана на EASPD, по време на конференцията представихме резултатите от проект “Бариери пред по-широкото внедряване на технологии / Barriers to the wider deployment of person centred technology in services for persons with disabilities” – линк към излъчването на жив.

В този международен проект беше проведено изследване на главните бариери пред използването на технологии за лично ползване, в това число и помагащи технологии, в социалните услуги в ЕС. Изследването включваше задълбочен анализ на съществуващата литература, идентифициране на групи от бариери и разработването на он-лайн въпросник, преведен на 9 езика, който да оцени кои от тези бариери са най-сериозни и да предложи пътища за тяхното преодоляване.

Проектът показа, че сред най-сериозните бариери за разпространението на технологиите в социалния сектор е образованието и подготовката на работещите в тази област специалисти както и проблеми с финансирането и законодателството.

Резултатите от проучването дават изключително полезна информация за заинтересованите страни в България и могат да информират политиките в тази област за най-ефективно и ефикасно постигане на резултати и наваксване на голямото изоставане в сравнение с най-развитите европейски страни.