Home > Визуални планове > Визуални планове – използване вкъщи

Какво е визуален план?

Визуалните планове използват изображения, за да представят последователност от дейности или стъпки за осъществяване на дадена дейност.

Визуланите планове се използват, за да могат децата да разберат и да осъществяват ежедневни дейности.

Тези планове могат да бъдат създадени като се използват символи, снимки, рисунки, изображения или думи според възможностите и предпочитанията на детето.

Някои деца от аутистичния спектър имат затруднения при структуриране на времето и на заниманията във времето. Изполването на визуални планове помага дадено занимание да бъде разбито на стъпки, които да бъдат подредени последователно във времето.

Визуални планове вкъщи

Много деца със специални потребности използват визуални планове в училище или в центровете за подкрепа, които посещават. Важно е обаче такива планове да бъдат използвани и вкъщи.

Тук има няколко примера за визуални планове, които може да използвате вкъщи. Така помагате на децата по-лесно да структурират заниманията си във времето.

Материали за визуални планове

Достъпни за сваляне са 3 примерни визуални плана:

 • Сега/След това
 • Първо/След това/Накрая
 • План за седмицата

Също така са достъпни 3 страници със символи от Picture Communication Symbols.

Линк за сваляне на Визуални планове – използване вкъщи

 

Как да използвате тези материали

Подготовка

 1. Разпечатайте първите три страници, които предлагат 3 различни визуални плана. Това са празни планове, които служат като рамка и средство за структуриране.
 2. Разпечатайте страниците със символи. Изрежете с ножица всеки символ.
 3. Подгответе допълнителни символи, изображения, снимки, които са важни за детето (може да ги изрежете, нарисувате, разпечатате).

Забележка: Препоръчително е да ламинирате материалите, за да може да ги използвате многократно. Ако нямате възможност за ламиниране, може да ги облепите внимателно с прозрачно тиксо.

Създаване на визуален план

 1. За всяка дейност, изберете най-подходящия план.
  • Сега/След това – използва се, когато искате да структурирате времето или заниманията по отношение на това какво трябва да се направи сега и какво да се направи по-късно.
  • Първо/След това/Накрая – използва се, когота искате да структурирате дейностите в рамките на 3 стъпки.
  • План за седмицата – използва се за визуално представяне на заниманията в рамките на една седмица.
  • Ако никой от горните планове не е подходящ, създайте нова структура на план
 2. Изберете символите, които ще са нужни за всяка от стъпките в плана.
 3. Закрепете необходимите символи, за да структурирате визуално дейността.
  • Използвайте велкро, двойнозалепваща лепенка, тиксо или други материали за временно задържане на символите върху плановете.

Използване

 1. Разгледайте заедно с детето създадения визуален план.
 2. Обяснете всяка от стъпка от последователността.
 3. Поставете плана на място, което е достъпно за детето и то може да го вижда и използва през цялото време
  • може да е поставен на стената, в аблумче, в папка
 4. Използвайте плана при всяка стъпка от планираната дейност – когато трябва да се осъществи дадена стъпка, детето трябва да вижда плана
  • напомняйте на детето за всяка стъпка от плана – с думи, с посочване, ако планът не е пред детето – заведете детето до плана