Home > Eкип > Експерти, Управителен съвет > д-р Евгения Христова
д-р Евгения Христова
съучредител, член на УС

Съучредител и член на УС на фондация “АСИСТ – Помагащи технологии”.

Доктор по психология.

Главен асистент в департамент „Когнитивна наука и психология“, НБУ; изследовател в Изследователски център по когнитивна наука, НБУ.

Научните интереси на Евгения Христова са свързани с морална преценка, теория на игрите, взимане на решение, допълваща и алтернативна комуникация и приложението й при деца и възрастни с увреждания. В изследователската си дейност комбинира психологически експерименти, проследяване на погледа, запис на физиологични показатели.

Експерт с дългогодишен опит в областта на технологии с проследяване на погледа (еye-tracking), устройства за контрол с поглед, помагащи технологии за комуникация с поглед, софтуер за подпомагане на комуникацията.

Този пост е наличен също в English.