Home > Eкип > Експерти, Управителен съвет > д-р Евгения Христова
д-р Евгения Христова
съучредител, член на УС

Член на УС на Фондация “АСИСТ – ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ”, гл. асистент в департамент “Когнитивна наука и психология”, НБУ, изследовател в Изследователски център по когнитивна наука, НБУ.

Експерт по технологии с проследяване на погледа (еye-tracking), устройства за контрол с поглед, помагащии технологии за комуникация с поглед, софтуер за подпомагане на комуникацията.

Този пост е наличен също в English.