Home > Събития > Конференции > 5th Congress of Baltic States SLTs
26 април, 2018
9:00

5th Congress of Baltic States SLTs „Augmentative and Alternative Communication: More Than Words“

На 26 и 27 април 2018 г. в Литва се проведе 5-ти конгрес на логопедите от Балтийските страни „Допълваща и алтернативна комуникация: повече от думи…“.

Представители на фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ изнесоха пленарен доклад  и проведоха уъркшоп за приложението на технологии за контрол с поглед.

За презентацията е нужен JavaScript.

Този пост е наличен също в English.