Home > Табла за комуникация за пациенти в интензивни отделения и реанимации

Има много пациенти, които са в интензивно отделение. В момента има пациенти, които са в болница по време на пандемията от коронавирус. Някои от тях не могат да говорят (защото са на вентилатор, интубирани или поради други медицински процедури).

В такива ситуации, които са свързани със животозастрашаващи състояния, липсата на възможност за общуване прави нещата още по-страшни.

Важно е да се осигури начин тези хора да могат да изразят нуждите си и да могат да поискат информация.

Табла за комуникация

Пациентите имат нужда от средства за комуникация, които да са постоянно достъпни. Една възможност е да се използват табла за комуникация.

  • Разпечатайте и ламинирайте таблата за комуникация.
  • Оставете ги в стаята на пациента.

Ето няколко начина, по които могат да бъдат използвани:

Ако пациентът може да посочва.

Поставете таблото за комуникация така, че пациентът да има лесен достъп до него. Тогава пациентът може лесно да избира важни фрази като “Имам въпрос” или “Нуждая се от помощ”.

Ако пациентът не може да посочва.

Използвайте “сканиране с помощта на партньор”. Подробни инструкции има във файла. Инструкциите трябва да бъдат разпечатани на гърба на таблото за комуникация.

Важно е да използвате следните два принципа при  “сканиране с помощта на партньор”:

  • Трябва да въведете начин, по който пациентът да казва „ДА“ (напр. поглеждане нагоре, мигане, палец нагоре).
  • Изчаквайте достатъчно дълго за отговор преди да преминете на следващия ред или на следващата възможност за избор на таблото за комуникация.