Home > Past Events

Този пост е наличен също в English.

Обучение за специалисти 10-11 декември 2018

Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ съвместно с Министерството на образованието и науката, дирекция „Приобщаващо образование“ организира обучения на специалисти за работа със системи за контрол с поглед. Обученията са за специалисти от училища, в които по проект „Включващо обучение“ през 2015-2016...

Първа международна конференция AAC 2018

Фондация "АСИСТ - Помагащи технологии" организира Първата международна конференция "Допълваща и алтернативна комуникация" - AAC2018. Конференцията представя световния опит в съвременните подходи и технологии за деца и възрастни със затруднения в комуникацията- ДЦП, аутизъм, множество увреждания, интелектуални затруднения, амиотрофична латерална...

Обучения в РЦПППО – Сливен

На 10 и 11 май 2018 ще проведем семинар и обучения в РЦПППО – Сливен. На 10 май ще представим семинар за въможностите на помагащите технологии за контрол с поглед. След което ще проведем обучения за специалистите в РЦПППО –...

5th Congress of Baltic States SLTs

5th Congress of Baltic States SLTs „Augmentative and Alternative Communication: More Than Words“ 5-ти конгрес на логопедите от Балтийските страни „Допълваща и алтернативна комуникация: повече от думи…“ 26 – 27 април 2018, Литва Този пост е наличен също в...

Представяне в РЦПППО – Силистра

На 19 април 2018 г. представители на фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ проведоха семинар за представяне на възможностите на технологиите за контрол с поглед в работата с деца със СОП.  Пристъстваха специалисти от РЦПППО – Силистра, както и от...

Конференция „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието“

Между 23 и 25 март 2018 г. в Нов български университет, София, се проведе конференция „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието“. Представители на фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ изнесоха пленарен доклад (доц. д-р Морис Гринберг)...

Обучение в Карлово

На 16.03.2018 беше проведено обучение от екипа на фондация “АСИСТ –Помагащи технологии”в ЦОП – Карлово и ДЦДУ – Карлово за специалисти, работещи с деца със СОП. Специалистите се запознаха с начина на работа със система за контрол с поглед;...

Ability Fest – Фестивал на способностите 2017

Първи Ability Fest Sofia 2017 – фестивал на способностите и предизвикателствата. Фестивалът показва уменията на хора с различни затруднения и предизвиква посетителите да тестват своите способности чрез специални игри, препятствия, лабиринти, работилници. Предизвикателството „ГОВОРИ С ПОГЛЕД“ на Фондация „АСИСТ...

ЗДРАВЕЙ! ТОВА СЪМ АЗ! Вършец, 27 май 2017

„ЗДРАВЕЙ! ТОВА СЪМ АЗ!“ ВЪРШЕЦ 27 МАЙ 2017 11.00 – 13.30 СУ „Иван Вазов“, корпус 1, Актова зала Фондация “АСИСТ – Помагащи технологии” организира национална информационна кампания “ЗДРАВЕЙ! ТОВА СЪМ АЗ!” с цел популяризиране на помагащите технологии за контрол с поглед...